Kontakty

Vysokoškolský odborový svaz
Základní odborová organizace 1843
Univerzita J. E. Purkyně
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 66110980
Tel.: 475 286 507

Předsedkyně:
Ing. Lenka Michnová
E-mail: lenka.michnova@ujep.cz
Tel.: 475 285 546

Seznam kontaktů na výbor VOS UJEP a úsekové důvěrníky