Zápisy

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zprávy o hospodaření, návrhy rozpočtu

Informace k nahlédnutí pro členy ZO VOS UJEP u předsedy nebo u ekonomky ZO VOS UJEP.